Модул 4

Понуда и можности

Спореди

Комерцијална Банка


Оддел / одговорно лице: Одделение за банкарски картички

Контакт е-маил: e-commerce@kb.mk

Контакт телефон:

Мобилно банкарство: App Store, Google Play, AppGallery

Година од кога се нуди е-трговија
2011
Платежен процесор за е-трансакции
Casys
Payment gateway
cPay [Casys]
Дали трговецот има трошоци за започнување со онлајн плаќања
"Зависно од договорот (од 0 до 500 мкд +ДДВ/месечно)"
Дали трговецот плаќа месечен/годишен надомест за овозможување онлајн плаќања?
дo 500 денари + ДДВ / месечно
Провизија за процесирање на трансакцијата
до 2.4%
3D безбедносна автентикација
iFrame технологија
Приспособување на веб страната на е-трговецот со свој брендинг
Прилагодувања на екранот за плаќање за смарт уреди
Plugins за интеграција со најпопуларни ecommerce платформи
API (поврзување на системот на банката со надворешни системи)
Повторени плаќања (Recurring payments)
Зачувување на картичката за идни плаќања кај е-трговецот (Card on file)
Е-трговецот може самостојно да рефундира трансакции (преку веб интерфејс)
Можност за парцијална рефундација на трансакција
Овозможување на плаќање на рати за купувачите кај е-трговецот
Шеми за лојалност (cashback) во соработка со е-трговци
Дополнителни фукнционалности и услови

НЛБ Банка


Оддел / одговорно лице: Служба за централизирана продажба

Контакт е-маил: Комерцијален дел: CentraliziranaProdazba@nlb.mk; Технички дел: ecommerce@nlb.mk

Контакт телефон: 02/5100-446 / 02/5100 455 / 02/5100 456

Мобилно банкарство: App Store, Google Play, AppGallery

Година од кога се нуди е-трговија
2009
Платежен процесор за е-трансакции
Bankart
Payment gateway
IXOPAY
Дали трговецот има трошоци за започнување со онлајн плаќања
Зависно од договорот со трговецот
Дали трговецот плаќа месечен/годишен надомест за овозможување онлајн плаќања?
Зависно од договорот со трговецот
Провизија за процесирање на трансакцијата
од 2% до 3%
3D безбедносна автентикација
iFrame технологија
Приспособување на веб страната на е-трговецот со свој брендинг
Прилагодувања на екранот за плаќање за смарт уреди
Plugins за интеграција со најпопуларни ecommerce платформи
API (поврзување на системот на банката со надворешни системи)
Повторени плаќања (Recurring payments)
Зачувување на картичката за идни плаќања кај е-трговецот (Card on file)
Е-трговецот може самостојно да рефундира трансакции (преку веб интерфејс)
Можност за парцијална рефундација на трансакција
Овозможување на плаќање на рати за купувачите кај е-трговецот
Шеми за лојалност (cashback) во соработка со е-трговци
Дополнителни фукнционалности и услови

Стопанска Банка Скопје


Оддел / одговорно лице: Сектор за картини производи и директно банкарство / Стефан Пепоски и Љупчо Иванов

Контакт е-маил: stefan.peposki@stb.com.mk / Ljupco.ivanov@stb.com.mk

Контакт телефон: 071/351-960 – Стефан Пепоски | 072/713-714 – Љупчо Иванов

Мобилно банкарство: Google Play, AppGallery

Година од кога се нуди е-трговија
2009
Платежен процесор за е-трансакции
Casys
Payment gateway
cPay [Casys]
Дали трговецот има трошоци за започнување со онлајн плаќања
Да - еднократен трошок од 3100 ден. кој вклучува техничка подршка при имплементација
Дали трговецот плаќа месечен/годишен надомест за овозможување онлајн плаќања?
Да
Провизија за процесирање на трансакцијата
од 1,95% до 2,45%
3D безбедносна автентикација
iFrame технологија
Приспособување на веб страната на е-трговецот со свој брендинг
Прилагодувања на екранот за плаќање за смарт уреди
Plugins за интеграција со најпопуларни ecommerce платформи
API (поврзување на системот на банката со надворешни системи)
Повторени плаќања (Recurring payments)
Зачувување на картичката за идни плаќања кај е-трговецот (Card on file)
Е-трговецот може самостојно да рефундира трансакции (преку веб интерфејс)
Можност за парцијална рефундација на трансакција
Овозможување на плаќање на рати за купувачите кај е-трговецот
Шеми за лојалност (cashback) во соработка со е-трговци
Дополнителни фукнционалности и услови

Уни Банка


Оддел / одговорно лице: Сектор за дигитално банкарство и депозити за корпоративни клиенти;

Контакт е-маил: verica.serafimov@unibank.com.mk

Контакт телефон: 070/727-447

Мобилно банкарство: App Store, Google Play

Година од кога се нуди е-трговија
2008
Платежен процесор за е-трансакции
Casys
Payment gateway
cPay [Casys]
Дали трговецот има трошоци за започнување со онлајн плаќања
Да (1.200 ден. еднократен трошок)
Дали трговецот плаќа месечен/годишен надомест за овозможување онлајн плаќања?
Да, од 600 ден. месечно
Провизија за процесирање на трансакцијата
2.2% до 2.6%
3D безбедносна автентикација
iFrame технологија
Приспособување на веб страната на е-трговецот со свој брендинг
Прилагодувања на екранот за плаќање за смарт уреди
Plugins за интеграција со најпопуларни ecommerce платформи
API (поврзување на системот на банката со надворешни системи)
Повторени плаќања (Recurring payments)
Зачувување на картичката за идни плаќања кај е-трговецот (Card on file)
Е-трговецот може самостојно да рефундира трансакции (преку веб интерфејс)
Можност за парцијална рефундација на трансакција
Овозможување на плаќање на рати за купувачите кај е-трговецот
Шеми за лојалност (cashback) во соработка со е-трговци
Дополнителни фукнционалности и услови

Халк Банка


Оддел / одговорно лице: Дирекција за алтернативни канали на дистрибуција-маркетинг; Дирекција за алтернативни канали на дистрибуција-операции;

Контакт е-маил: E-Commerce@halkbank.mk ; CardsMarketing@halkbank.mk

Контакт телефон: 02/3296 330

Мобилно банкарство: App Store, Google Play, AppGallery

Година од кога се нуди е-трговија
2009
Платежен процесор за е-трансакции
In-house
Payment gateway
Payten [Asseco]
Дали трговецот има трошоци за започнување со онлајн плаќања
Не
Дали трговецот плаќа месечен/годишен надомест за овозможување онлајн плаќања?
Да,месечен/ годишен надомест
Провизија за процесирање на трансакцијата
од 2.5% до 6%
3D безбедносна автентикација
iFrame технологија
Приспособување на веб страната на е-трговецот со свој брендинг
Прилагодувања на екранот за плаќање за смарт уреди
Plugins за интеграција со најпопуларни ecommerce платформи
API (поврзување на системот на банката со надворешни системи)
Повторени плаќања (Recurring payments)
Зачувување на картичката за идни плаќања кај е-трговецот (Card on file)
Е-трговецот може самостојно да рефундира трансакции (преку веб интерфејс)
Можност за парцијална рефундација на трансакција
Овозможување на плаќање на рати за купувачите кај е-трговецот
Шеми за лојалност (cashback) во соработка со е-трговци
Дополнителни фукнционалности и услови