Модул 6

Регионален беџ за доверба во е-трговија

Модулот 6 на оваа веб-платформа се состои од информации за првиот Регионален беџ за доверба во е-трговија во ЦЕФТА регионот – што е еден од најчестите методи што се користат во светот за зголемување на кредибилитетот на веб-страниците за е-трговија.

Модулот се состои од:

  • Општи информации за Регионалниот беџ за доверба во е-трговија
  • Придобивките од беџот за е-продавачи и е-купувачи
  • Како да се добие Регионален беџ за доверба во е-трговија и кои се критериумите за негово добивање?
  • Како работи Ргионалниот беџ за доверба во е-трговија?
  • Како да се аплицира за Регионалниот беџ за доверба во е-трговија?