Модул 4

Е-плаќање

Модулот 4: „E-плаќање“ на регионалната е-платформа содржи важни информации поврзани со е-плаќањето и е-транскациите во С. Македонија – едни од најважните процеси во работењето во е-трговијата.

Целта на модулот е: да информира за можностите и условите за имплементирање на платежен процесор, да ги прикаже банките кои нудат имплементација на платежен процесор, да ги објасни начинот на кој што се одвива обработката на една е-трансакција и безбедноста при е-плаќање и преку речникот, да даде увид во термини поврзани со е-трговијата, преку кој сегашните и идните е-трговци ќе се запознаат со терминологијата која најчесто се користи во е-трговијата ширум светот.