Модул 6

Регионален беџ за доверба во е-трговија

Што е регионален беџ за доверба во Е-трговија?

Регионалниот беџ за доверба во е-трговија е визуелна ознака што е-продавниците може да ја добијат откако ќе поминат низ евалуација која има за цел да ја процени нивната комплементарност со одреден сет на критериуми. Откако ќе бидат одобрени, е-продавниците кои доаѓаат од пазарите на ЦЕФТА може да го прикажат беџот на нивните веб-страници. На овој начин, купувачите лесно можат да идентификуваат дека продавницата е регистрирано правно лице. Регионалниот беџ за доверба во е-трговија е дизајниран да ја намали недовербата на потрошувачите и да ја реши најголемата пречка за потрошувачите додека донесуваат одлука за купување – да купуваат од недоверлив, сомнителен е-продавач, особено кога купуваат прекугранично.

Зошто треба да имате регионален беџ за доверба во Е-трговија веб-страница?

На интернет, како и во реалниот свет, првиот впечаток е многу важен. Кога потенцијалните клиенти ја посетуваат вашата е-продавница, нивното мислење е од витално значење. Особено кога се занимавате со прекугранични трансакции, ако клиентите сметаат дека сте недоверливи или немате кредибилитет, тие најверојатно ќе ја напуштат вашата е-продавница. Поставувањето на Регионалниот беџ за доверба во е-трговија ја зголемува довербата на потрошувачите во непознати е-продавачи, бидејќи потрошувачите знаат дека независна трета страна темелно ја проверила усогласеноста на е-продавачот со законите и прописите, давајќи му на потрошувачот доверба за купување.

Која е целта на регионалниот беџ за доверба во Е-трговија?

Целта на овој беџ е да се подобри квалитетот на онлајн продавниците кои доаѓаат од било кој од седумте CEFTA пазари и да се воспостави доверба помеѓу е-трговците и онлајн купувачите. Воспоставувањето доверба меѓу е-продавачите и потрошувачите ќе ја стимулира е-трговијата и на националниот и на меѓународниот пазар и ќе има позитивно влијание врз регионалната економија. Регионалниот беџ за доверба во е-трговија, исто така, им овозможува на е-продавачите да бидат регионално препознаени како релевантни, без да мора да аплицираат на секој пазар на кој што продаваат поединечно

Како да се добие регионалниот беџ за доверба во Е-трговија?

Пред да се издаде Регионалниот беџ за доверба, продавницата мора да добие национален беџ за верификуван е-трговец од локалната асоцијација за е-трговија. Штом е-продавницата ќе го има локалниот беџ за верификуван е-трговец, е-продавачот треба да аплицира и да ги исполнува основните законски услови и да ги следи правилата наведени во Кодексот на однесување во периодот на ревизија. Беџот ќе биде поставен само на веб-страниците на е-продавачите кои аплицирале за него и успешно биле подложени на проверки од едно од асоцијациите за е-трговија во ЦЕФТА регионот, и биле усогласени со потребните прописи и обврски за работење во е-трговија.

Како да препознаете е-продавач со регионалниот беџ за доверба во Е-трговија?

Е-продавницата може да го прикаже Регионалниот беџ за доверба на едно или повеќе места на својата веб страница. Беџот потврдува дека е извршена независна ревизија на е-продавницата. Беџот може да се најде на различни места на веб-страницата на е-продавницата: во описот на производот, кога се прикажувате потрошувачката кошница, во заглавјето (header) или подножјето (footer) на страницата и на други позиции.