Активности на Интернет

Последните достапни податоци се од 2020 година. Во оваа анализа вклучени ЦЕФТА пазари се Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија (Молдавија не е вклучена во базата на податоци, а Албанија нема податоци за последниве години). Како граѓаните на земјите од ЦЕФТА го користат интернетот и кои активности ги извршуваат додека се онлајн е претставено преку базата на податоци на Еуростат: Поединци - интернет активности [isoc_ci_ac_i]. Она што е карактеристично за достапните податоци е дека сите 5 земји најмногу користат интернет за телефонирање и социјални мрежи. Граѓаните на ЦЕФТА пазарите (достапни податоци за 5 земји) најчесто користат интернет за телефонски или видео повици; размена на инстант пораки, т.е. преку Skype, Messenger, WhatsApp, Viber; учество во социјални мрежи (создавање кориснички профил, објавување пораки или други активности на Facebook, Twitter итн.) како процент од поединци кои користеле интернет во последните 3 месеци и се на врвот на рангирањето на европските земји. Косово* е на врвот проследено со Црна Гора и Северна Македонија. Тие, исто така, користат висок процент од интернетот за читање на веб-страници за вести/весници; слушање музика; играње или преземање игри како процент од поединци кои користеле интернет во последните 3 месеци и Косово* има највисок процент.

Користењето на интернет за пронаоѓање информации за производи и услуги како процент од интернет корисниците е највисок во Косово* и Србија во корелација со процентот на е-купувачи. Процентот на поединци кои користеле интернет во последните 3 месеци за барање здравствени информации е најголем во Србија, потоа на Косово*, но за испраќање/примање е-пошта во Косово*, најмал процент од корисници на интернет ја вршат оваа активност онлајн. Кога станува збор за активности поврзани со е-трговија, како што се продажба на производи и услуги и интернет банкарство, процентот на поединци кои користеле интернет во последните 3 месеци за овие активности е многу низок во сите набљудувани ЦЕФТА пазари. Се чини дека постои инверзна корелација и земјите со најмал процент на употреба на интернет за социјално вмрежување имаат најголем процент на употреба на интернет за продажба на производи и интернет банкарство, Босна и Херцеговина во продажба на производи и услуги и Србија во интернет банкарство.
Користење на Интернет: испраќање/примање е-пошта, телефонирање или видео повици, учество во социјални мрежи (создавање кориснички профил, објавување пораки или други активности на Facebook, Twitter, итн.), Инстант пораки, т.е. размена на пораки, на пример, преку Skype, Messenger, WhatsApp, Viber како процент од поединци кои користеле интернет во последните 3 месеци.
Употреба на Интернет: наоѓање информации за производи и услуги, читање онлајн вести/весници/списанија како процент од поединци кои користеле интернет во последните 3 месеци, споделување или објавување видеа, фотографии, музика, текстови, креирани сами, итн. Преку веб-сајт или преку апликација, слушање музика како процент од поединци кои користеле интернет во последните 3 месеци.
Употреба на Интернет: гледање ТВ онлајн (во живо или отпосле) од ТВ емитувачи, гледање video on demand од комерцијални даватели на услуги, гледање видео содржини од даватели на услуги за споделување, играње или преземање игри како процент од поединци кои користеле интернет во последните 3 месеци.
Користење на Интернет: барање здравствени информации, закажување посета на лекар, онлајн материјал за учење како процент од поединци кои користеле интернет во последните 3 месеци.
Користење на Интернет: продажба на производи и услуги, интернет банкарство како процент од поединци кои користеле интернет во последните 3 месеци.
* Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на СССР и мислењето на МСП за прогласувањето независност на Косово.