Успешни приказни од други членки на ЦЕФТА

Останати документи во оваа секција:

Дали знаете?

Според рангот на “Ease of doing business”, Северна Македонија е најдобро рангирана во ЦЕФТА регионот (#17).

Дознај повеќе

Бидете во тек

Добијте известување кога следниот модул ќе биде достапен

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Население 2057680
Население на возраст од 16-64 години 13992.22
Користење на Интернет 85.3%
Интернет купувачи 53.5%
Валута Macedonian denar
БДП по глава на жител, ЈПП 21304.5

Albania

Население 2777690
Население на возраст од 16-64 години 1861052
Користење на Интернет 83.1
Интернет купувачи 38.5%
Валута Albanian lek
БДП по глава на жител, ЈПП 19496.20

Serbia

Население 6664450
Население на возраст од 16-64 години 43318.93
Користење на Интернет 85.36%
Интернет купувачи 64.18%
Валута Serbian dinar
БДП по глава на жител, ЈПП 25061.9

Kosovo

Население 1761980
Население на возраст од 16-64 години 11981.46
Користење на Интернет 90%
Интернет купувачи 51%
Валута European euro
БДП по глава на жител, ЈПП 14971.20

Bosnia & Herzegovina

Население 3233530
Население на возраст од 16-64 години 21664.65
Користење на Интернет 83.38%
Интернет купувачи 41.31%
Валута Bosnia and Herzegovina convertible mark
БДП по глава на жител, ЈПП 20950.20

Moldova

Население 2538890
Население на возраст од 16-64 години 17264.45
Користење на Интернет 76%
Интернет купувачи 34%
Валута Moldovan leu
БДП по глава на жител, ЈПП 15719

Montenegro

Население 617210
Население на возраст од 16-64 години 4011.87
Користење на Интернет 88.36%
Интернет купувачи 32.13%
Валута European euro
БДП по глава на жител, ЈПП 28324.6

Ресурсен и информативен центар за клучните аспекти на е-трговијата за сите членки на ЦЕФТА.

ECOMMERCE FOR ALL

Дознај повеќе Види повеќе
* Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на UNSCR и мислењето на ICJ за прогласувањето независност на Косово.

Имплементатор за Северна Македонија