ПОДОБРА Е-ТРГОВИЈА БЕЗ СИВА ЕКОНОМИЈА

Во овој модул преку низа на активности и кампањи директно ќе влијаеме кон намалување на сивата економија во е-трговијата.

„Сива економија” е вршење на економски активности кои се легални, но не се регистрирани и не се пријавени за даночни цели од страна на поединци, неформални групи или организации. 

Сивата економија особено е присутна во индустриските и услужните сектори каде плаќањето со пари во готово се вообичаен дел од работењето, а во последно време со појавата на социјалните медиуми е се присутна и во е-трговијата, преку онлајн продажба на најразлични производи или услуги од страна на нерегистрирани е-трговци.

Плаќањето во готово, при онлајн купување, иако се чини навидум лесно, безбедно и едноставно, без фискална сметка не е добро решение за купувачите на долг рок, бидејќи на тој начин немаат никаква гаранција или начин да се пожалат за евентуалниот лош квалитет на купениот производ или услуга и воедно учествуваат во „поткопување” на даночниот систем.

Сите граѓани треба да ја разберат борбата против сивата економија во е-трговијата и воопшто против сивата економија во целина, како заеднички напор, бидејќи таа влијае врз намалување на даночните приходи и со тоа директно го намалува квалитетот на образованието, ја намалува нашата безбедност во староста – пензиите, безбедниот и функционален здравствен систем, можноста за капитални инвестиции во инфраструктурата како патишта итн.


РЕГИСТРИРАЈ СЕ

Веќе си регистриран? Кликни тука за најава.