ПОМАЛА НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА - ПОДОБРА Е-ТРГОВИЈА

Во овој модул преку низа на активности и кампањи директно ќе влијаеме кон намалување на сивата економија во е-трговијата.

Справување со неформалната економија во е-трговијата е долг процес за кој најпрво е потребно висок степен на едукација и кај нелегалните е-трговци, но и кај потрошувачите.

Овој модул има за цел да ја идентификува сивата економија во е-трговијата, со што преку низа мерки и активности ќе придонесе кон намалување на нелојалната конкуренција од нерегистрирани поединци кои нудат онлајн нарачки на производи, а со тоа директно ќе се придонесе кон зголемување на продажбите на постојните регистрирани е-трговци. Ќе се промовираат регистрирани е-трговци и ќе се зголеми нивната видливост. Ќе се  креираат едукативни кампањи насоченина кон јавноста (крајните корисници) со цел да се информираат дека не се законски заштитени доколку се соучесници во неформалната економија, и ќе се едуцираат како да пријават нерегуларности и како да препознаваат дали купуваат од легално регистрирани е-трговци. 

Овој модул ќе се справи со нелојалната конкуренција, идентификувана од страна на ММСП како клучен предизвик којшто влијае на нивниот раст и ќе придонесе во креирање на позитивна слика за е-трговијата.


ОВОЈ МОДУЛ ЌЕ БИДЕ ДОСТАПЕН НАСКОРО…


РЕГИСТРИРАЈ СЕ

Веќе си регистриран? Кликни тука за најава.