Користење на Интернет и е-купувачи

Податоците на Еуростат се користат за да се открие однесувањето при онлајн купувањето на граѓаните во земјите на ЦЕФТА. Последните достапни податоци се од 2020 година. Во оваа анализа вклучените пазари на ЦЕФТА се Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија (Молдавија не е вклучена во базата на податоци, а за Албанија нема податоци за последниве години).

Земјите на ЦЕФТА се на дното во Европа во онлајн купувањето. Од 5 податоци за пазарите на ЦЕФТА достапни во базата на податоци на Евростат, во Србија речиси половина од поединците кои користеле интернет во минатата година направиле онлајн купување во 12-те месеци (48), а потоа следат Косово*, Северна Македонија, Босна и Херцеговина, и Црна Гора (29).

Податоците за интернет корисниците и купувачите на Интернет како % од корисниците на Интернет се извлечени од базата на податоци на Еуростат како извор, албанските податоци се за 2019 година, а за Молдавија ги презентираме овие податоци од извештајот за европска е-трговија.
Последна употреба на интернет: во последните 12 месеци како процент на поединци е претставен од базата на податоци на Евростат и Косово* покажува користење на интернет од 97% од поединците на врвот на рангирањето на европските земји, рангирани како најразвиени земји во Европа.
Претставуваме показатели за последното онлајн купување во последните 3 месеци како процент на корисници на интернет, како значајни за следните индикатори кои се пресметуваат како процент на онлајн купувачи во последните три месеци. Косово* има најголем процент на корисници на интернет кои направиле онлајн нарачка во последните три месеци.
Кога станува збор за зачестеноста на онлајн купувањата, граѓаните на ЦЕФТА пазарите во последните три месеци направиле онлајн нарачка најмногу 1 или 2 пати, особено во Северна Македонија. Почесто или 3 до 5 пати онлајн купувања во последните 3 месеци вршат граѓаните на Косово*. Процентот на поединци кои користеле интернет во последната година 6 до 10 пати е многу редок на пазарите на ЦЕФТА.
Граѓаните на ЦЕФТА пазарите најчесто прават онлајн нарачки помали од 50 евра. Меѓу пазарите на ЦЕФТА, е-купувачите во Црна Гора имаат најголем удел на купувачи кои вршат онлајн нарачки помеѓу 100 и 499 евра, во споредба со другите пазари. Онлајн купувањата (3 месеци) за помеѓу 500 и 999 евра како процент од поединци кои купувале онлајн во последните 3 месеци се минорни во земјите на ЦЕФТА.
Онлајн купувањата (3 месеци) главно се направени од домашни продавачи, особено во Косово* речиси сите - 98%. Од продавачи од други земји на ЕУ, најголем процент на поединци кои купувале онлајн во последните 3 месеци е направен во Босна и Херцеговина. Онлајн купувања (3 месеци): од продавачи од остатокот од светот (земји кои не се членки на ЕУ) како процент од поединци кои купиле онлајн во последните 3 месеци. Онлајн купувања (3 месеци): од продавачи од непознати земји како процент од поединци кои купувале онлајн во последните 3 месеци е помал со најголем процент (6%) во Босна и Херцеговина.
* Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на СССР и мислењето на МСП за прогласувањето независност на Косово.