Категории на онлајн шопинг

Последните достапни податоци се од 2020 година. Во оваа анализа вклучените ЦЕФТА пазари се Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија (Молдавија не е вклучена во базата на податоци, а Албанија нема податоци за последниве години). Како и во другите европски земји, повеќето од онлајн купувањата (3 месеци) во земјите на ЦЕФТА се облека (вклучувајќи спортска облека), чевли или додатоци. 77% од онлајн купувачите во Косово* купуваат облека. Најголем процент на онлајн купувања (3 месеци) за мебел, додатоци за домот или градинарски производи се направени во Косово* и Босна и Херцеговина. Онлајн купувањето (3 месеци) на електроника за широка потрошувачка или апарати за домаќинство како процент од поединци кои купиле онлајн во последните 3 месеци е највисоко во Србија. Босна и Херцеговина направиле најголем процент на онлајн купување (3 месеци) на храна или пијалоци од продавници или од продавачи на претходно спремени пакети со оброци во споредба со другите земји на ЦЕФТА.
Онлајн купувања (3 месеци): Облека (вклучувајќи спортска облека), обувки, додатоци и спортски производи (со исклучок на спортска облека) како процент од поединци кои купиле онлајн во последните 3 месеци.
Онлајн купувања (3 месеци): детски играчки или предмети за детска нега, мебел, додатоци за домот или градинарски производи како процент од поединци кои купиле онлајн во последните 3 месеци.
Онлајн купувања (3 месеци): музика (како ЦД-а, винил, итн.), филмови или серии (како ДВД-а, Blu-Ray итн.), печатени книги, списанија или весници како процент од поединци кои купиле онлајн во последните 3 месеци.
Онлајн купувања (3 месеци): Компјутери, таблети, мобилни телефони или додатоци, електроника за широка потрошувачка или апарати за домаќинство како процент од поединци кои купиле онлајн во последните 3 месеци.
Набавки преку Интернет (3 месеци): лекови или додатоци во исхраната, како што се витамини (не е вклучено онлајн обновувањето на рецептите), испорака од ресторани, синџири за брза храна, угостителски услуги, храна или пијалоци од продавници или од продавачи на претходно спремени пакети со оброци, козметика, производи за убавина или здравје, производи за чистење или производи за лична хигиена како процент од поединци кои купиле онлајн во последните 3 месеци.
Онлајн купувања (3 месеци): Велосипеди, мопеди, автомобили или други возила или нивни резервни делови, други физички производи од приватни лица: кој било физички производ како процент од поединци кои купиле онлајн во последните 3 месеци.
Онлајн купувања (3 месеци): музика како услуга за стриминг или преземања, филмови или серии како услуга за стриминг или преземања, е-книги, онлајн списанија или онлајн весници, онлајн игри или игри достапни за преземање на смартфон, таблети, компјутери или конзоли, компјутери или друг софтвер за преземање, вклучително и надоградувања за истите како процент од поединци кои купиле онлајн во последните 3 месеци.
Онлајн купувања (3 месеци): Апликации поврзани со здравје или фитнес (со исклучок на бесплатните апликации), други апликации (на пр. поврзани со учење јазици, патување, временски услови) (со исклучок на бесплатните апликации), разновидни онлајн услуги (I_BMUSS, I_BFLMS, I_BBOOKNLS, I_BGAMES) , билети за спортски настани, билети за културни или други настани како процент од поединци кои купиле онлајн во последните 3 месеци.
Онлајн купувања (3 месеци): претплати за поврзување на интернет или мобилен телефон, претплата за снабдување со електрична енергија, вода или греење, отстранување на отпад или слични услуги, услуги за домаќинството (на пр. чистење, чување деца, поправка, градинарство), од приватни лица: домаќинство услуги како процент од поединци кои купиле онлајн во последните 3 месеци.
Онлајн купувања (3 месеци): Од транспортно претпријатие: транспортна услуга, од приватно лице: транспортна услуга, од транспортно претпријатие или приватно лице: транспортна услуга како процент од поединци кои купиле онлајн во последните 3 месеци.
Онлајн купувања (3 месеци): Од претпријатија како хотели или туристички агенции: сместување под кирија, од приватно лице: сместување под кирија, од претпријатие или приватно лице: сместување под кирија, од приватно лице: производи, услуги за домаќинството, транспортни услуги или изнајмено сместување како процент од поединци кои купиле онлајн во последните 3 месеци.
* Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на СССР и мислењето на МСП за прогласувањето независност на Косово.